Stowarzyszenie

Celem głównym Stowarzyszenia jest propagowanie oraz rozwijanie wszystkich nowych form związanych z szeroko pojętą sztuką (dotyczy to m.in. takich tematów jak: poezja, proza, muzyka, malarstwo, rzeźba, rysunek itp.) oraz pomoc osobom uzdolnionym w debiutach (np. w wydaniu pierwszego tomiku wierszy, pierwszej książki, organizacji pierwszego wernisażu ich prac....) a także w promocji tych osób w mediach i w środowisku.

Ponadto Stowarzyszenie przyjmuje do swych zadań – poprowadzenie i organizację w ramach „Galerii Krzywe Zwierciadło” wspólnie z innymi podmiotami, Otwartego Międzynarodowego Konkursu Na Rysunek Satyryczny, uznając rysunek satyryczny, jako jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się form grafiki, poprzez którą satyrycy z całego naszego globu, używając tylko rysunku świetnie się ze sobą porozumiewają.

Pierwsze plenarne spotkanie członków Stowarzyszenia DEBIUT (po zarejestrowaniu go w Sądzie) odbyło się w dniu 27.02.2008 r.