Sprawozdanie 2012

Zamieszczamy zeskanowane dokumenty rozliczeń finansowych w 2012 roku

Bilans za 2012

rachunek wynikw za 2012

rozliczenie dotacji miejskiej - i transza

rozliczenie dotacji miejskiej

rozliczenie fio